نمایش لیست مطالب آموزشی

مطالب آموزشی

روش ها و الگوریتم های محاسباتی

معرفی کتاب

لینوکس

مقالات

475498gssfig

تأثیر فاز بری بر نوار های انرژی در جامدات

در روز های گذشته که مطلب راجع به فاز بری از کتاب...

maxresdefault

فرمیون های کسری و مایورانا: فیزیک مد های انرژی صفر (بخش اول)

در این مقاله ما وقوع و نقش فیزیکی مد های انرژی صفر...

d7d63377-2e55-4ca4-8c21-7d75f751d4c2

رقیبی شبیه‌ سازی شده برای گرافن

در طول سال‌‌های اخیر حتما بارها در اخبار و...

nphys2036-f1

آنتروپی درهم‌تنیدگی توپولوژیک

ما خصوصیات عمومی درهم‌تنیدگی کوانتومی بس ذره ای...