نمایش لیست مطالب آموزشی

مطالب آموزشی

روش ها و الگوریتم های محاسباتی

معرفی کتاب

لینوکس

مقالات

maxresdefault

فرمیون های کسری و مایورانا: فیزیک مد های انرژی صفر (بخش اول)

در این مقاله ما وقوع و نقش فیزیکی مد های انرژی صفر...

d7d63377-2e55-4ca4-8c21-7d75f751d4c2

رقیبی شبیه‌ سازی شده برای گرافن

در طول سال‌‌های اخیر حتما بارها در اخبار و...

nphys2036-f1

آنتروپی درهم‌تنیدگی توپولوژیک

ما خصوصیات عمومی درهم‌تنیدگی کوانتومی بس ذره ای...

048731097de322302aff7e52151c991d_XL

تبهگنی خلاء حالت های اسپینی کایرال در فضای فشرده

یک حالت اسپینی کایرال فقط توسط T و P پارامتر نظم...

 
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com