دسته:مقالات

تأثیر فاز بری بر نوار های انرژی در جامدات

در روز های گذشته که مطلب راجع به فاز بری از کتاب ساکورایی گذاشتم این بار میخوایم ببینیم این...

فرمیون های کسری و مایورانا: فیزیک مد های انرژی صفر (بخش اول)

در این مقاله ما وقوع و نقش فیزیکی مد های انرژی صفر در معادله دیراک با یک زمینه غیر بدیهی...

رقیبی شبیه‌ سازی شده برای گرافن

در طول سال‌‌های اخیر حتما بارها در اخبار و مقالات مربوط به فناوری‌‌های مختلف با واژه‌‌ی...

آنتروپی درهم‌تنیدگی توپولوژیک

ما خصوصیات عمومی درهم‌تنیدگی کوانتومی بس ذره ای در حالت پایه یک ماده دوبعدی منظم توپولوژیکی...

تبهگنی خلاء حالت های اسپینی کایرال در فضای فشرده

یک حالت اسپینی کایرال فقط توسط T و P پارامتر نظم (E123=S1.(S2×S3، توصیف نمی شود بلکه توسط یک عدد صحیح k...

TOPOLOGICAL CRYSTALLINE KONDO INSULATOR IN MIXED VALENCE YTTERBIUM BORIDES

عایق توپولوژیک کندو بلوری در ایتربیم برید اختلاط ظرفیت

ساختار الکترونی عایق های اختلاط ظرفیت YbB6 و YbB12 با استفاده از تقریب چگالی موضعی تکمیل شده با...

گذار بین حالت های کم اسپین و پر اسپین در MgO آلاییده شده با Mn

گذار بین حالت های کم اسپین و پر اسپین در MgO آلاییده شده با Mn

با استفاده از روش ساختار نواری ابتدا به ساکن ما خواص الکترونی و مغناطیسی MgO آلاییده شده با Mn...

رسانندگی اپتیکی گرافن هیدروژنه به دست آمده از محاسبات ابتدا به ساکن

رسانندگی اپتیکی گرافن هیدروژنه به دست آمده از محاسبات ابتدا به ساکن

ما اثر پوشش هیدروژنی روی رسانندگی اپتیکی گرافنی که از یک طرف هیدروژنه شده است را از محاسبات...

کنترل نظم فروالکتریک فاز نیمه فلز دیراک در ابرشبکه GeTe-Sb2Te3

کنترل نظم فروالکتریک فاز نیمه فلز دیراک در ابرشبکه GeTe-Sb2Te3

ابرشبکه ساخته شده از یک عایق توپولوژیک (Sb2Te3) و یک عایق نرمال(فروالکتریک GeTe)، که مواد تغییر-فاز...

پنج تلوراید فلز واسطه ZrTe5 و HfTe5 : یک الگو برای عایق های اسپین هال کوانتومی با گاف بالا

پنج تلوراید فلز واسطه ZrTe5 و HfTe5 : یک الگو برای عایق های اسپین هال کوانتومی با گاف بالا

عایق های اسپین هال کوانتومی (QSH)، گروه تازه ای از مواد کوانتومی هستند که می توانند به صورت...

This site is protected by wp-copyrightpro.com