دسته:توپولوژی در قالب یک مدل ساده

زنجیره کیتایف و تناظر بالک-لبه

 

نتیجه گیری (بخش هامیلتونی ها، توپولوژی و تقارن)

 

تقارن ذره-حفره

یک تقارن دیگر هم وجود دارد که تأثیری زیادی روی توپولوژی دارد: تقارن ذره-حفره. که خود را در یک...

تقارن زیر شبکه

در بخش قبلی دیدیم که تقارن وارونی زمان می تواند بعضی مقادیر را برای ناوردای توپولوژیک ممنوع...

تقارن وارونی زمان

در مثال های قبلی،احتمالا این مسئله توجه شما رو جلب کرده باشد که آیا چیز خاصی در مورد انتخاب...

مفهوم ناوردای توپولوژیک

برای اینکه بفهمیم مسیری وجود دارد که H به ‘H متصل شود بدون اینکه گاف بسته شود، می توانیم...

سیستم های کوانتومی صفر بعدی

یک سیستم کوانتومی با تعداد حالت های محدود N در نظر بگیرید. هامیلتونی چنین سیستمی را می توان با...

توپولوژی و تقارن

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com