دسته:روش ها و الگوریتم ها

نظریه میدان میانگین دینامیکی

DMFT روشی برای محاسبه ساختار الکترونی مواد همبسته قوی است. موادی که در آنها تقریب مستقل بودن...

گروه بازبهنجارش ماتریس چگالی

روش DMRG یک تکنیک وردشی عددی برای محاسبات فیزیک انرژی پایین سیستم های بس ذره ای کوانتومی با دقت...

تقریب چگالی موضعی LDA

اگر چگالی سیستم به آرامی تغییر کند یا آنکه در محدوده‌ای بتوان  آن را ثابت در نظر گرفت آنگاه...

روش امواج تخت

روش امواج تخت

در روش امواج تخت(PW) تابع های پایه موج های تخت می باشند. این تابع ها نامناسب هستند زیرا از...

روش امواج تخت بهبودیافته خطي به همراه مدار موضعي

روش امواج تخت بهبودیافته خطی به همراه مدار موضعی

به طور کلی الکترون ها به سه دسته الکترون های مغزه ، شبه مغزه و حالت ظرفیت تقسیم می­شوند. بررسی...

شبه پتانسیل

برای اولین بار در سال 1934 فرمی از شبه پتانسیل برای مشاهده جابجایی خط طیفی  فلزات قلیایی...

روش مونت‌کارلو

روش مونت‌کارلو

روش مونت‌کارلو (به انگلیسی: Monte Carlo method) یک الگوریتم محاسباتی است که از نمونه‌گیری تصادفی...

lda

مشکلات تقریب چگالی موضعی

با وجود اینکه تقریب LDA  مورد استفاده در DFT در گستره وسیعی از ترکیبات حالت جامد قابل استفاده...

This site is protected by wp-copyrightpro.com